img

Üyelikler

UN Global Compact

Şirketimizin sürdürülebilirliğini ve toplumsal sorumluluk değerlerini artırmak bizler için çok önemli. Bu yüzden daha temiz bir gezegen için Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında sorumluluklarımızı yerine getirmeyi taahhüt ettik. Ecogreen Enerji olarak sosyal, ekonomik ve çevresel uygulamaları sistematik bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde ‘’iyi bir dünyaya ulaşma’’ sorumluluğuna ortak oluyoruz.

UNWOMEN WEPs

Sürdürülebilir bir toplum için cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesini destekleme konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirerek Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında, Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olarak şirketimizin ve toplumumuzun değerlerini yansıtıyoruz. Bu bizim cinsiyet eşitliği ve iş yaşantısında adalet için attığımız bir adımdır.

BİYOGAZDER

Biyogaz sektöründeki mevzuat değişiklikleri ve politika güncellemeleri hakkında bizleri bilgilendirerek, biyogaz projelerini yönlendirirken güncel yasal gereksinimlere uyum sağlama konusunda avantajlar elde ediyoruz. Derneğin bizlere sunduğu bu kaynaklar, biyogaz sektöründe başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermemize destek oluyor.

Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği (TAYÇED)

Atık sektöründeki güncel gelişmelerden anında haberdar olma, sektör standartlarına hızla uyum sağlama ve diğer firmalarla işbirliği fırsatlarına ulaşma konusunda bizlere imkan tanıyorlar. Ayrıca, sektöre dair güncel bilgilere anında erişim sağlıyor ve şirketin rekabet avantajını artırıyoruz.

Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD)

Dernek bünyesindeki etkinlikler ve toplantılar, sektördeki diğer önemli paydaşlarla bağlantı kurma ve işbirliği yapma imkanını sunuyor. Sektöre yönelik politika ve düzenlemelerde etkili bir ses olma rolünü üstleniyor ve eğitim programları aracılığıyla çalışanlarımızın becerilerini geliştirme, sektör standartlarına uyum sağlama konularında bizlere destek sağlıyorlar.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü

(üye olma sürecinde)